Farba wewnętrzna akrylowo-lateksowa

Wodorozcięczalna farba do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na wszystkich nośnych, nienarażonych na zawilgocenie podłożach ineralnych i organicznych zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawialnych. .
Tworzy trwałą i elastyczną , matową powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i zmywanie.
Dostępna w kolorach zwedług wzornika Alpol Color

Certyfikaty i referencje

Partnerzy Gresbud