TYNK MOZAIKOWY

Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków

Szczególnie polecany do wykańczania ścian w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak: klatki schodowe, korytarze i ciągi komunikacyjne oraz na elewacjach budynków, na cokołach, pilastrach i gzymsach.

Certyfikaty i referencje

Partnerzy Gresbud