gresbud

Oferta

Stropy

System Stropowy Technobeton – ma zastosowanie w budownictwie jedno i wielorodzinnym, obiektach biurowych, handlowych, w budownictwie użyteczności publicznej oraz przy wymianie stropów.

TECHNOBETON KONSTRUKCJA STROPU

  • Belki stropowe sprężone – w kształcie odwróconej litery T, o wysokości 12 lub 13 cm, wykonane z betonu klasy C 50/60. Długości belek 1,0 – 8,0 m w module co 10 cm.
  • Pustaki stropowe z betonu żwirowego, wibroprasowanego z czystego cementu (bez dodatków takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy, kamień wapienny).
  • Wysokość pustaków to: 12, 16, 20 i 25 cm o wysokiej wytrzymałości na przebicie punktowe.
  • Działająca przeciwskurczowo oraz zapewniająca odpowiedni rozkład obciążeń siatka stalowa zgrzewana z prętów żebrowanych min. #3,5 mm,
  • Zbrojenie przypodporowe z prętów ze stali zbrojeniowej #8 do #16, prostych lub odgiętych, nad zakończeniem każdej belki.
  • Warstwa nadbetonu o grubości 4-6 cm, z betonu klasy nie niższej od C 25/30.

GRESBUD Lublin – dachy, rynny, materiały budowlane, blachodachówka
GRESBUD Lublin – dachy, rynny, materiały budowlane, blachodachówka GRESBUD Lublin – dachy, rynny, materiały budowlane, blachodachówka GRESBUD Lublin – dachy, rynny, materiały budowlane, blachodachówka GRESBUD Lublin – dachy, rynny, materiały budowlane, blachodachówka

Certyfikaty i referencje

certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat

Partnerzy Gresbud

partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud