gresbud

Płyty z polistyrenu ekstradowanego XPS

Główne zalety

  • Doskonałe właściwości izolacyjne
  • Niska chłonność wody
  • Wysoka odporność na długotrwałe obciążenie
  • Odporność na działanie czynników zewnętrznych
  • Odporność na cykle zamarzania i odmarzania
  • długowieczność
  • brak niebezpiecznych dla zdrowia cząsteczek ani gazów

Certyfikaty i referencje

certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat

Partnerzy Gresbud

partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud
partnerzy Gresbud